Njoftim - Orari për mbajtjen e provimeve në Fakultetin e Shkencave Kriminalistike

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave Kriminalistike, gjenerata 2005/2006, 2006/2007 dhe 2007/2008, se provimet e afatit të nëntorit do të shtyhen për javën e ardhshme, duke filluar nga data 31.01.2011, sipas këtij orari:

 

 - Kriminalistikë Situacionale - 31.01.2011 - ora 10:00

 

 - Metodologjia e Zbulimit të Kriminalitetit - 31.01.2011 - ora 11:00

 

 - Gjenocidi në shek.XX - 01.02.2011 - ora 10:00

 

 -  E Drejta Policore - 01.02.2011 - ora 10:30

 

 - Sistemet e Sigurisë Private - 02.02.2011 - ora 10:00

 

 - Drejtësia Restorative - 02.02.2011 - ora 10:30