Kampusi i Ferizajt

Dega e Universitetit AAB në qytetin e Ferizajt, funksion që nga viti akademik 2010/2011.

Në këtë degë, njëjtë si në të gjitha njësitë akademike në kampusin e Prishtinës, funksionojnë programet e organizuara nga Fakultetet Ekonomik; Juridik dhe Shkenca Sociale.

Të gjitha programet studimore në degën e Ferizajt janë programe të akredituara nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës dhe të licencuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.