Njoftim - Orari i konsultimeve për Fakultetin Ekonomik

Orari i Konsultimeve për Fakultetin Ekonomik:

 

Viti I-rë


• Mikroekonomia
Prof.Dr.Florentina Xhelili 26.06.2012 nga ora 16:30
• Mikroekonomi
Albulena Kastrati, PhD Cand. me 26.06.2012 nga ora 17:30
• Matematikë
Dr.Sc.Vehbi Rama me 26.06.2012 nga ora 15:30-16:30
• Matematikë
Kajtaz Bllaca, PhD Cand. me 26.06.2012 nga ora 16:00-16:30

  • Gjuhë Angleze II

Prof.Dr.Gazmend Pula me 29.06.2012 nga ora 17:00

 

Viti III-të


• Menaxhment Financiar
Shpend Balija, PhD Cand.  me 28.06.2012 nga ora 10:00
• Sociologji Ekonomike
Prof.Dr.Anton Berisha me 03.07.2012 nga ora 18:00
• Analiza dhe Vlerësimi i Investimeve
Pleurat Mustafa, PhD Cand.  me 27.06.2012 nga ora 14:00
• Tregjet dhe Institucionet Financiare & Paraja dhe Bankat
Prof.Dr.Seadin Xhaferi me 30.06.2012 nga ora 10:00 – 11:30
• Kërkim Marketingu
Prof.Ass.Dr.Shaip Bytyçi me 26.06.2012 nga ora 10:00 – 13:00 & 16:00-17:00

  • Menaxhmenti Financiar

Shpend Balia, PhD Cand. me 28.06.2012 - ora 10:00