Fakulteti Ekonomik

 

Prof.Dr.Fetah Reçica - "Kontabiliteti"Rezultatet e ProvimitYlber Prekazi, PhD.Cand. - "Kontabiliteti Financiar"Rezultatet e ProvimitYlber Prekazi, PhD.Cand. - "Kontabilitet Menaxherial"Rezultatet e ProvimitKomisioni - "Menaxhimi i burimeve njerzore"Rezultatet e ProvimitKomisioni - "Promocioni"Rezultatet e ProvimitPleurat Mustafa, Phd.Cand. - "Analiza dhe vlersimi i investimeve"Rezultatet e ProvimitPleurat Mustafa, Phd.Cand. - "Ndermarresia dhe NVM-të"Rezultatet e ProvimitKomisioni - "Makroekonomia I"Rezultatet e ProvimitKomisioni - "Makroekonomia II"Rezultatet e ProvimitKomisioni - "Matematikë për ekonomi dhe biznes"Rezultatet e ProvimitVjollca Hasani, PhD.Cand. - "Etika në biznes"Rezultatet e ProvimitProf.Ass.Dr. Shaip Bytyqi - "Strategji Marketingu"Rezultatet e ProvimitKomisioni - "Statistika për Ekonomi dhe Biznes"Rezultatet e ProvimitKomisioni - "Psikologji"Rezultatet e ProvimitProf.Ass.Dr. Shaip Bytyqi - "Strategji Marketingu"Rezultatet e ProvimitProf.Ass.Dr. Shaip Bytyqi - "Marketingu Ndërkombëtar"Rezultatet e ProvimitProf.Ass.Dr. Shaip Bytyqi - "Kerkime Marketingu"Rezultatet e ProvimitProf.Ass.Dr. Shaip Bytyqi - "Marketingu"Rezultatet e ProvimitYlber Prekazi, PhD.Cand. - "Tregjet dhe institucionet financiare"Rezultatet e ProvimitYlber Prekazi, PhD.Cand. - "Menaxhimi Financiar"Rezultatet e ProvimitProf.Dr.Florentina Xhelili - "Ekonomiksi menaxherial"Rezultatet e ProvimitProf. Dardan Sejdiu - "Ndërmarrësia dhe NVM"Rezultatet e kolokuiumit Msc.Niman Dreshaj - " English I, II & Business English I, II"Rezultatet e ProvimitJusuf Qarkagjija, PhD.Cand. - "Kontabilitet"Rezultatet e Provimit - Dega në GjakovëProf. Xhevdet Rusinovci - "Business English"Rezultatet e kolokuiumit të parë - Dega në GjakovëDr.Sc. Shpejtim Bulliqi - "Menaxhimi i burimeve natyrore"Rezultatet e kolokuiumit - Prishtinë dhe FerizajKomisioni - "E-Biznesi"Rezultatet e ProvimitKomisioni - "Menaxhmenti Strategjik"Rezultatet e ProvimitKomisioni - "Sociologjia"Rezultatet e ProvimitHasan Saliu, PhD.Cand - "Komunikimi në biznes dhe shkrim akademik"Rezultatet e kolokuiumit - Dega në GjakovëHysen Kasumi, PhD.Cand. - "Gjuhë angleze"Rezultatet e kolokuiumitProf.Dr.Ismet Begu - "Mikroekonomia I"Rezultatet e kolokuiumitProf.Dr.Ismet Begu - "Mikroekonomia I"Rezultatet e kolokuiumitProf.Dr.Ismet Begu - "Mikroekonomia I"Rezultatet e kolokuiumitDr.Lutfi Istrefi - "Matematikë"Rezultatet e kolokuiumitMr.sc.Naser Kamberi - "Ekonomiksi Menaxherial"Rezultatet e kolokuiumit të parë - Dega në GjakovëMalush Tullumi, PhD.Cand - "Bazat e Marketingut"Rezultatet e kolokuiumit te pare - Dega ne GjakoveMalush Tullumi, PhD.Cand. "Bazat e Marketingut"Rezultatet e kolokuiumit te pareMr.sc. Hysni Bajrami, PhD.Cand. - "E drejta biznesore"Rezultatet e kolokuiumit të parë - Dega në GjakovëDoc.Dr. Gezim Selimi - "Kontabiliteti financiar"Rezultatet e kolokuiumit të parëProf. Petrit Pollozhani - "Mikroekonomia I"Rezultatet e ProvimitProf.Dr. Florentina Xhelili Krasniqi - "Ekonomiksi menaxherial"Rezultatet e ProvimitProf.Dr. Florentina Xhelili Krasniqi - "Mikroekonomia I"Rezultatet e ProvimitGenc Bashota, PhD.Cand. - "Mikroekonomia I"Rezultatet e Provimit - Dega në GjakovëGenc Bashota, PhD.Cand. - "Makroekonomia I"Rezultatet e Provimit - Dega në Gjakovë