Programet studimore

Programet studimore të ofruara nga AAB kanë një profil të konsultuar me sektorin përkatës dhe palët e interesit si dhe marrin për bazë nevojën për arsimim tërëjetësor dhe forcim të komponentës hulumtuese në studimet e arsimit të lartë. Prandaj të gjitha programet e rregullta poashtu ofrohen për studentë pa shkëputje nga puna dhe ofrojnë një rast të veçantë për inkuadrimin në punën hulumtuese dhe në praktikë në institucionet dhe ndërmarrjet më të rëndësishme në Kosovë