MENYJA KRYESORE

AAB LAJME

Përfundoi punimet Konferenca shkencore ndërkombëtare për komunikimet dhe mediat “Informacioni global dhe kulturat kombëtare”- e cila u organizua nga Fakulteti i Komunikimit Masiv i Universitetit AAB në bashkëpunim me Departamenti e Gazetarisë dhe Komunikimit të Universiteti (publik) të Tiranës, IPAG Shool të Parisit dhe Ecole Superieure de Journalisme të Parisit, e cila u mbaj në Universitetin AAB .

Më shumë »


AAB STORJE
SUKSESI

Të gjitha »

Ju prezantojmë dy nga të diplomuarit e degës së Gjakovës: Dashnore Mejzini dhe Blerim Tahiraj

2015-03-24 09:03:08

Shumica e të diplomuarve të AAB-së, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në degët e tjera si në Ferizaj ashtu edhe në Gjakovë, në tregun e punës janë gjetur lehtë dhe në pozita të mira menaxhuese.

Më shumë »

75%

E studentëve të diplomuar janë në marrëdhënie pune

AAB
SOCIAL

Facebook

Copyright AAB